Stuurgroep WCN

Wat doet de Stuurgroep van WerkCaféNuenen, en wat is er voor jou te winnen?

 

Hoewel WerkCaféNuenen nadrukkelijk uitgaat van de kracht van het collectief en dus de leden bepalen wat er gebeurt, is het soms wel handig dat een paar mensen een min of meer coördinerende rol spelen. Voor WerkCaféNuenen is die rol neergelegd bij de Stuurgroep (een groep vrijwilligers vanuit de leden), bestaande uit: 

- Edith van Dijck - 040-2837788

- Hans van Kleef - 06-39760282 nl.linkedin.com/in/hansvankleef 

- Carel La Grouw - 06-20470376 of 040-2837516 cmlagrouw@gmail.com

- Els de Regt - 040-2836721

Elk lid van de Stuurgroep heeft zijn of haar deel. Hieronder is beschreven wie wat doet, en wordt verduidelijkt (indien nodig) wat wij onder die activiteit verstaan.

Algemeen:

Hans van Kleef en Carel La Grouw zijn het eerste aanspreekpunt van WCN voor alle voorkomende zaken.      

                                           

Gastteam:

Els de Regt en Edith van Dijck scheppen de voorwaarden zodat we elke vrijdag binnen kunnen in een -letterlijk en figuurlijk- warme ruimte waar koffie en thee klaarstaan.

 

Sociale Media:

Carel La Grouw en Hans van Kleef zorgen voor het beheer van deze website 

Edith van Dijck en Carel La Grouw beheren het e-mailaccount werkcafenuenen@gmail.com

Carel La Grouw en Hans van Kleef beheren de WCN-Dropbox

Hans van Kleef beheert de WCN-LinkedIn groep

 

Externe Communicatie: 

Carel La Grouw en Hans van Kleef houden zich bezig met de lokale media en andere externe partijen die bij WCN betrokken zijn.

 

Begeleiding & Advies:

Hans van Kleef en leden van WCN ondersteunen, adviseren en helpen bij zaken die met solliciteren te maken hebben. Denk hierbij aan het opstellen van een sollicitatiebrief, het checken/optimaliseren van je CV of het oefenen van een sollicitatiegesprek. Maar ook voor ondersteuning bij LinkedIn en het maken van een elevatorpitch kun je bij hen terecht.

Sprekers/Workshops:

Alle stuurgroepleden regelen en coördineren workshops en gastsprekers. Heb je zelf een interessante workshop voor ons te bieden, of ken je iemand die zoiets wil doen, dan horen wij graag van je.

 

Lief en Leed Potje (ons "Varken"):

Carel La Grouw houdt overzicht over onze zeer beperkte financiële middelen welke vrijwillig door de bezoekers worden bijeengespaard in ons "Varken". 

Uit deze middelen bekostigt WerkCaféNuenen, naast de koffie en thee, ook de uitgaven voor papier, drukwerk, de website, etc., maar ook worden hieruit kleine presentjes voor sprekers betaald als ook de nieuwjaars- en vakantie-"borrel" en natuurlijk de daadwerkelijke Lief en Leed dingen.

Na deze opsomming van activiteiten kunnen we niet genoeg benadrukken dat dit alles niet “in beton gegoten is”, maar dat het slechts een leidraad is van de activiteiten van WerkCaféNuenen.

Het succes van WerkCaféNuenen bewerkstelligen we samen en delen we samen! 

 

 

Contact

WerkCaféNuenen
Aardappeleterssteegje 3
5671 CV NUENEN

Tijdstip: elke vrijdagmorgen om de 14 dagen in de even weken
Open 10.00 uur
Start 10.15 uur
Einde 12.00 uur

(kijk ook via de tab Agenda voor actuele info over gewijzigde tijden/sluiting, etc.)
WerkCaféNuenen ook actief op LinkedIn: zoek op "werkcafenuenen" WerkCafeNuenen@gmail.com